הודעה על אופן הצטרפות לרשימת מנויים

15 בדצמבר 2020 - התקשרות עם יועץ לניהול מדיה חברתית לרבות שירותי קריאייטיב, כתיבת תוכן ופילוח עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בהתאם לתקנות 5(א)(2), 5(ג)(2) ו-5(ה) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993.
30 בינואר 2020- הודעה על השתתפות במימון ביצוע פרויקט כביש הגישה הדרומי - הראשי למרכז יצחק רבין על ידי עיריית תל-אביב במסגרת תפקידי הרשות על פי דין בהתאם לתקנה 3(16) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993. 

החלטה