סוג מכרז

הודעה על אופן הצטרפות לרשימת מנויים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד על פי תקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ז- 1993
11 בדצמבר 2023- הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד על פי תקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ז- 1993, למתן שירותי תפעול למערכת ההדרכה הקולית הפועלת במוזיאון אשר במרכז