הודעה על אופן הצטרפות לרשימת מנויים

02 אוגוסט 2021 - התקשרות דחופה לאור קיומן של נסיבות מיוחדות ונדירות בהתאם לתקנה 28(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1933