סוג מכרז

הודעה על אופן הצטרפות לרשימת מנויים

9 במאי 2024- הודעה על התקשרות עם יוצרת תוכן ואומנות לביצוע יצירת אומנות ויזואלית המשלבת אומנות דיגיטלית, בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות בידור או הווי, בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת מכרזים, תשנ”ג-1993.