הודעה על אופן הצטרפות לרשימת מנויים

8 בדצמבר 2021- התקשרות בעניין ביצוע פעילות מוזיקלית לילדים במרכז בדרך של התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי, בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ז- 1993.