חדר 8

חלל זה שונה משאר המוזיאון – עד לנקודה זו הלכו המבקרים דרך שני סיפורים מקבילים שהוצגו בשני חללים נפרדים:
בחדרים הוצג סיפורה של ישראל ובמסדרון הוצגו חייו של יצחק רבין.  
עתה מתלכדים שני הסיפורים, האישי והכללי, לחלל אחד – הם קשורים זה בזה ומושפעים זה מזה.

בחלק זה של המוזיאון מוצג רבין כמנהיג החותר לחולל מפנה היסטורי ביחסי ישראל עם הפלסטינים ועם מדינות ערב והמשנהmתוך כדי כך את סדר העדיפויות הלאומי. מולו מוצגת החברה הישראלית והשינוי המתחולל בה לנוכח הנהגתו.
במסגרת זו מתוארות התגובות למדיניותו של רבין, אשר החלו במחאה לגיטימית והפכו להסתה פרועה ושלוחת רסן.