חדר 7

חלקו הראשון של החדר מוצגת האינתיפאדה הראשונה, ובהמשכו מלחמת המפרץ שהציבה איום חדש על ביטחון אזרחי ישראל – טילים ארוכי טווח.
שטח נרחב מוקדש לתיאור העלייה הגדולה מארצות חבר העמים ומאתיופיה בשנות התשעים ולאחר מכן לוועידת השלום הבינלאומית שהתכנסה במדריד.

החדר מסתיים במהפך של 1992 – בבחירתו של יצחק רבין לראשות הממשלה.