חדר 6

חלקו הראשון של עשור זה מתמקד במפה הפוליטית החדשה בישראל עם עלייתו של הימין לשלטון ובהסכם השלום עם מצרים.
חלקו השני עוסק בתגובה הישראלית להסכם השלום ולמחירו (פינוי סיני והיישובים בפיתחת רפיח).

חלקו הראשון של חדר זה מתמקד בהישגה הגדול של ממשלת הליכוד בראשות מנחם בגין – הסכם השלום עם מצרים.
בהמשך החדר מוצג מחירו של שלום זה – פינוי סיני והרס היישובים שם. עוד מוצגים בחדר המשבר הכלכלי של שנות השמונים והקיטוב העדתי שהלך והתעצם באותן שנים. בחלקו השני של החדר מוצגת מלחמת לבנון הראשונה והקרע שגרמה בחברה הישראלית.