חדר 5

חדר זה עוסק בעשור השלישי של מדינת ישראל, על רקע המציאות שיצרה מלחמת ששת הימים.

החדר מתחיל בפסגת הניצחון ביוני 1967, עובר לשפל של אוקטובר 1973, ומשם למחאה הציבורית שהפילה את ממשלתה של גולדה מאיר, לקדנציה הראשונה של יצחק רבין כראש ממשלה ולמהפך של 1977.