חדר 4

בחדר זה זה מוצג סיפורה של מלחמת ששת הימים, אשר יצרה מציאות חברתית, תרבותית וביטחונית חדשה במדינת ישראל.

אמצעי התצוגה העיקרי בחדר זה הוא סרט שאורכו כשבע דקות, המציג את שלבי המלחמה, את החזיתות השונות ואת תוצאות הקרבות.