חדר 2

בחדר זה מוצגת הישות החברתית-פוליטית-מדינית המתגבשת ביישוב עד תחילת מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן עד הקמת מדינה.

הפן החברתי מוצג דרך תל-אביב של שנות ה-20 וה-30, באמצעות “העיר הלבנה” על מגוון פניה. בהמשך מוצגת גם “ההתיישבות העובדת” בשלל אמצעי תצוגה. הפן הביטחוני מוצג, בין השאר, דרך המרד

הערבי הגדול  והמתנדבים לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. הפן המדיני בא לידי ביטוי, בין היתר, בהצגת הוויכוח שהתעורר ביישוב היהודי עם הצעתה של תכנית החלוקה הראשונה ב-1937 (ועדת פיל).

חלקו השני של פרק זה עוסק במלחמת העצמאות, תוך תיאור אירועים וקרבות מרכזיים, עד לחתימת הסכמי שביתת הנשק ב- 1949