חדר 10

חלל היציאה מהמוזיאון מסמל בצד האובדן והשבר הנורא את המשכיותה של מדינת ישראל ואת התקווה להפקת הלקחים מהרצח.