מוסדותיו המנהלים של מרכז יצחק רבין

חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ”ז- 1997, קובע כי למרכז רבין תהיה מועצה בת 29 חברים, וועד מנהל ובו 9 חברים מבין חברי המועצה, אשר ימונו על ידי ראש הממשלה בהתאם לתמהיל הקבוע בחוק. החברים הממונים במועצת המרכז כיום:

פרופ' גבריאלה שלו
נציגת סגל אקדמי
פרופ' מיכל אלברשטין
נציגת סגל אקדמי
מר ארנון למפרום
נציג גנזך המדינה
גב' פסיה סגל
נציגת עיריית תל-אביב
ד"ר דנה וולף
נציגת סגל אקדמי
מר אלון גלרט
נציגת ציבור
גב' הדרה רוזנבלום
נציגת ציבור
מר יובל אוליבסטון
נציג משרד החינוך
מר רוני קליימן
נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין
מר פיני מידן שני
נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין
מר גיל בירגר
נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין
מר גלבוע זינגר
נציג משרד ראש הממשלה