מחלקת החינוך במרכז יצחק רבין

מציעה סיורים מודרכים וסדנאות עיבוד והעשרה לכל הקהלים: תלמידים, חניכי תנועות נוער מכינות וש”ש, חיילים, מפקדים, גימלאים, תיירים וכל סוגי הקבוצות והארגונים מהמגזר הציבורי והפרטי.
מגוון ימי הפעילות עוסקים במורכבותה של החברה הישראלית, בהטמעת ערכים

דמוקרטיים וכן במנהיגות ודילמות של מנהיגים בזירות פעולה שונות, תוך קישור למטרות הקבוצה ותפקידם של חבריה.

הפעילויות משלבות סיורים מודרכים ב”מוזיאון הישראלי” וסדנאות עיבוד, הקושרות את תכני הסיור למציאות עימה מתמודדים המשתתפים כבעלי תפקיד בארגון שבו הם פועלים וכאזרחי המדינה.

ניתן להרחיב ולהעמיק בהרצאות וברבי שיח, בהתאם לצרכים החינוכיים או הארגוניים של הגוף המזמין.