English

סרטים לימי קורונה

סרטים לימי קורונה

חשוב לשמור על קשר עם סבא וסבתא


מה היא הפינה האהובה עליכם בבית ?


משואה לתקומה – הצטרפו להרצאה קצרה על השואה והחברה הישראלית


סרטון אופטימי על הרוח הישראליתעם בני נוער במוזיאון הישראלי

כך היה יצחק רבין מעביר את זמנו הפנוי בזמן ילדות