English

הסיור הוירטואלי במוזיאון

משנות העשרים של הישוב ועד לרצח רבין. מתולדות המדינה ועד ללילה ההוא. מהאירועים הגדולים ועד לסיפורים הקטנים. סיפור חייה של מדינת ישראל, החברה הישראלית ותולדות חייו של יצחק רבין בפסיפס ייחודי ומרתק, המציג את הדרך הארוכה מארץ חמדת אבות ועד שתתגשמנה כל התקוות.