English

פליפה גונזלס, נשיא האיחוד האירופי דאז

משפחת רבין היקרה, מכובדי, גברותיי ורבותיי.  כראש ממשלת ספרד הייתי רוצה להביע בפניכם את תחושותיי העמוקות ביותר של כאב ותדהמה לנוכח מעשה הפשע האיום הזה שקטע את חייו של יצחק רבין, והייתי רוצה להביע בפניכם את רגשותיי.         

הכרתי אותו במשך שנים רבות, והערצתי אותו הן כפטריוט והן כלוחם ללא חת עבור השלום ועבור אותם האידיאלים המטווים את הדרך לשלום.  בשבועות האחרונים, כשפגשתי אותו, אם בביתו, אם בוושינגטון ואם בניו יורק, יכולתי להיווכח בכוח החיות שלו ובחזונו, ולהיות עד לדבקותו בערך השלום.  פעמים רבות הוא הביע בפני את שאיפתו לשלום, וראה בכך את אחת המשימות החשובות של מדינת ישראל.  הוא ידע שעליו להיות חזק. והוא אכן היה חזק, גם כמנהיג צבאי, גם כמנהיגה של מדינתו, וגם המנהיג מדיני. 

חזונו היה מופנה לעתיד, להגנת ערכי השלום, ההבנה ושתוף הפעולה, ותמיד מתוך אומץ לב והבנה מעמיקה של המציאות הפוליטית.  הוא ידע שהטרור והבורות הם אויבי השלום.  מעשה של מוג לב גרם לנפילתו. מותו חייב להניע אותנו למחויבות רבה יותר לשלום וליציבות במזרח התיכון. 

האיחוד האירופאי מאשש שוב את מחויבותו לשלום, ממש כפי שמר. רבין היה מחויב לו.  אנו שולחים עתה קול קורא, קול קורא כללי לכל מנהיגי האזור ואזרחיו כאחד, להמשיך את תרומתם למציאת פתרונות של שלום לכל הסכסוכים, כפי שהיתה שאיפתו.  כל שנותר לנו עתה הם הזיכרונות אודותיו והזיכרונות של מאמציו, של איש יוצא דופן זה באיכותו.  אנו גם משוכנעים שהדרך הטובה ביותר לכבד את זכרו היא להמשיך ולעמול למען השלום. אנחנו נמשיך לממש את חזונו. 

אני רוצה להביע בפני משפחתו, שחלקה עמו את חזון השלום, ובפני כל אזרחי ישראל, את הוקרתי, את תחושת הסולידריות שלי, ואת הרגשותיי.  בעיצומו של האבל, היינו רוצים להתנחם בידיעה שמפעל חייו לא ייפסק.