English

ויקטור צ'רנורמירדין, ראש ממשלת רוסיה דאז

כבוד הנשיא, מר פרס, גברותיי ורבותיי,

זו תחושת הצער העמוק על מותו הטראגי של יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, שהביאה אותנו לכאן, ומאחדת את כולנו היום. מעשה הרצח הברוטלי שלו היכה בהלם את העולם התרבותי כולו, וגרם לכאב לב בקרב האנשים.      
הקהיליה הבינלאומית ספגה אבדה כבדה.  הייצוג הרחב של אומות העולם בטקס קודר זה הוא העדות הטובה ביותר לכבוד הרב אותו רחשו ליצחק רבין. 

חייו של מדינאי דגול הגיעו לסופם הפתאומי.  מדינאי שפעל רבות כל כך כדי שיפציע השלום, ויחסיי שכנות טובים ושיתוף פעולה יגיעו סוף סוף למזרח התיכון, וכדי שהאיבה ארוכת הימים תסתיים.   שמו ייזכר תמיד בהיסטוריה בהקשר של ההישג חסר התקדים שלו, זה שגרם למהפך ואפשר יחסים חדשים של שלום ושיתוף פעולה בין ישראל לפלשתינאים. 

דף חדש נפתח בספר ההיסטוריה של היחסים בין ישראל לשכניה הערבים. הודות לאומץ לבו הפוליטי וראייתו מרחיקת הלכת של יצחק רבין, חבריו והעושים אתו במלאכה, אנו יכולים לומר היום שתהליך השלום קונה לו אחיזה  איתנה יותר באזור, ומתחיל להניב את פרותיו, שהם הגברת תחושת הביטחון וההבנה בין האנשים החיים כאן.  האמונה שלו בעתיד טוב יותר עבור המזרח התיכון, והמחויבות האיתנה שלו למדיניות של עשיית שלום, הקנו לו הערכה ותמיכה בעולם כולו, כמו אף בישראל עצמה.

רציחתו של יצחק רבין מייצגת את הניסיון לפגוע בתהליך השלום, ולהשליך את האזור שוב לתוך התהום של סבל אנוש ושפיכות דמים.   אני משוכנע שניסיון זה ייכשל, ונושא השלום יימשך - אותו נושא לו הקדיש איש דגול זה את חייו.  זו תהייה התשובה המתאימה למזימות הקיצוניים, וזו תהייה הבעת ההערכה הנכונה למפעל חייו של האיש.  כך יאה למטרות הנעלות שאנו מציבים לעצמנו.  אלה הן המטרות המשותפות לכולנו, שלום יציב ונמשך באזור, שבו ישררו רגיעה, שגשוג ורווחה.  עתיד המזרח התיכון חייב להמשיך בדרך זו, ולא בדרך הטרור והעוינות חסרת הרסן.

יצחק רבין יישמר בזיכרוננו גם כמדינאי שתרם באופן משמעותי לפיתוח יחסי הידידות בין רוסיה לישראל.  הוא היה אדם בעל מוח חריף וכריזמה רבה.  אנו נזכור את התייחסותו הישירה והעניינית, ואת תמיכתו בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות.

ביום זה של אבל, הרשו לי להביע בשם הנשיא ילצין, אזרחיי רוסיה, ואף בשמי אני את תנחומינו הכנים והיוצאים מהלב למשפחתו של הנפטר, למנהיגיה של ישראל, ולכל תושבי ישראל.  אני מאחל אומץ לב לממשלת ישראל, ובאופן אישי למר. פרס, אשר אין לי כל ספק שיוכלו להמשיך במאמץ לחזק את בסיס השלום ויחסיי השכנות הטובים באזור.  

ישרור השלום על כולכם. שלום.