English

שירות צבאי

בנובמבר 1949 מונה יצחק רבין למפקד בית הספר למפקדי גדודים. רבים ממשתתפי קורס המג"דים הראשון היו יוצאי הפלמ"ח, שרבין שכנעם להמשיך ולמלא תפקידי פיקוד בצה"ל וכך לשמר את רוח הפלמ"ח וערכיו. הצלחתו של רבין בתפקידו פתחה בפניו את מסלול הקידום בצה"ל. 

בראשית 1951 התמנה לראש מחלקת מבצעים באגף המטה הכללי. בתקופה זו התבלט כאיש מטה מובהק, המכיר כל פרט בתחומי טיפולו הרבים, והיה לשותף בכיר בעיצוב תורת הביטחון של צה"ל. 

כמועמד לתפקידי פיקוד בכירים נשלח בנובמבר 1952 לאנגליה, ללימודים בבית הספר לקציני מטה של הצבא הבריטי. ב-1953, זמן קצר לאחר שחזר ארצה, מונה על-ידי הרמטכ"ל החדש, משה דיין, לראש אגף ההדרכה. בתפקיד זה פעל לשילוב הניסיון שנצבר בפלמ"ח ובצבא הבריטי כאחד, הקים את תשתית ההדרכה בצה"ל, היה ממקימי בית הספר לפיקוד ולמטה (פו"ם) וקבע סטנדרטים חדשים לחינוך המפקדים.ב-1956 מונה לאלוף פיקוד צפון והיה אחראי, בין היתר, על ביצור השליטה הישראלית בשטחים המפורזים בין ישראל לסוריה, על שמירת חופש הדיג הישראלי בכנרת ועל הגנת היישובים הנתונים להפגזות. במהלך מלחמת סיני נותר בצפון והכין את הכוח הנתון לפיקודו לקראת אפשרות של פתיחת חזית נוספת. 

בינואר 1958, משנבחר חיים לסקוב לרמטכ"ל וצבי צור לסגנו, חש רבין שקידומו נבלם ותכנן לצאת סוף-סוף ללימודים, אך לא כך היה. באפריל 1959 שודרו ברדיו בטעות שמות יחידות שנקראו להשתתף בתרגיל צבאי. הפרסום גרם לבהלה בציבור בישראל ולגיוס חירום בצבאות מצרים וסוריה. בעקבות המחדל, שזכה לכינוי "ליל הברווזים", הודח ראש אג"ם מתפקידו ורבין מונה לתפקיד. 
במהלך כהונתו כראש אגף מבצעים עסק רבין בגיבוש תורת לחימה צה"לית כוללת, מותאמת להתפתחויות בזירה המזרח תיכונית ולהתפתחות הטכנולוגית, תוך הרחבת מקורות ההצטיידות של צה"ל ורכישת מערכות נשק מתקדמות. כמו כן הנהיג עריכת תמרונים רב-חיליים. היה פעיל בכל נושאי הביטחון השוטף: בחזית הצפונית במלחמה על המים מול הסורים, ובחזית הדרומית מול יוזמות התקפיות של הצבא המצרי. כחלק מחתירתו למודרניזציה מהירה של צה"ל, הוקמה במהלך כהונתו מחלקת המחשוב (ממר"ם), ובעקבותיה הוכנס המחשב הראשון לצה"ל. בתקופה זו קידם גם את יחסי צה"ל עם צבאות בעולם השלישי דוגמת אתיופיה, קונגו ואיראן. 

בינואר 1961, עם מינוי צבי צור לרמטכ"ל, מונה רבין, בנוסף לתפקידו כראש אג"ם, לסגן הרמטכ"ל. מינויו ביטא בפומבי את מעמדו הבכיר במערכת וסימנו כמועמד לתפקיד הרמטכ"ל הבא. 
ביוני 1963 נבחר לוי אשכול לראשות הממשלה, ובדצמבר אותה שנה אישרה הממשלה את מינויו של רבין לרמטכ"ל.