English

סיורים מהבית

סיורים מהבית

המוזיאון שלנו אמנם סגור, אבל כולנו יכולים לסייר בו יחד, מרחוק.

בהדרגה נעלה כאן סיורים בהמשכים בין כתלי המוזיאון הישראלי.

בכל הסיורים נחווה את הסיפור הישראלי, בדגש על הישגיו והצלחותיו.
בעבר יכולנו להרבה אתגרים, וגם את הקורונה ננצח!

לפרק הראשון של הסיור המצולם ליחצו כאןהמוזיאון שלנו מגיע אליכם הביתה!
ממשיכים בסיור על ההצלחות הישראליות.

והפעם: המדינה שבדרך, הכרזת העצמאות והניצחון כנגד כל הסיכויים במלחמת העצמאות.