English

סיורים מהבית

המוזיאון שלנו אמנם סגור, אבל כולנו יכולים לסייר בו יחד, מרחוק.

בהדרגה נעלה כאן סיורים בהמשכים בין כתלי המוזיאון הישראלי.

בכל הסיורים נחווה את הסיפור הישראלי, בדגש על הישגיו והצלחותיו.
בעבר יכולנו להרבה אתגרים, וגם את הקורונה ננצח!

ישראל: סיפור הצלחה, סיור מצולםלפרק הראשון של הסיור המצולם ליחצו כאן


המוזיאון שלנו מגיע אליכם הביתה!
ממשיכים בסיור על ההצלחות הישראליות.

והפעם: המדינה שבדרך, הכרזת העצמאות והניצחון כנגד כל הסיכויים במלחמת העצמאות.סיור מצולם מספר 3 : סיפורי ההצלחה של ישראל - קיבוץ גלויות
סיור מצולם מספר 4: סיפורי ההצלחה של ישראל – מלחמת ששת הימיםסיור מצולם מספר 5: סיפורי ההצלחה של ישראל - מבצע אנטבהסיור מצולם מספר 6: סיפורי ההצלחה של ישראל - השלום עם מצרים


סיור מצולם מספר 7: סיפורי ההצלחה של ישראל – שינוי סדר העדיפויות הלאומי