English

מידע למבקר והטבות ייחודיות

מידע למבקר והטבות ייחודיות

המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין והתערוכות המתחלפות פתוחים לביקורי קהל,
בהתאם להנחיות התו הירוק (הצגת תעודת מתחסן או תעודת מחלים או בדיקת PCR מה- 72 שעות האחרונות), החל מגיל 3.

אנו ראו כאן בדף זה למטה את הימים ושעות הפתיחה

הביקור מחייב תיאום מראש עם מרכז ההזמנות שלנו.

לפרטים נוספים 4585*