English

מידע למבקר והטבות ייחודיות

מידע למבקר והטבות ייחודיות

המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין והתערוכות המתחלפות פתוחים לביקורי קהל.
אנא ראו כאן בדף זה למטה, את הימים ושעות הפתיחה.

הביקור מחייב תיאום מראש עם מרכז ההזמנות שלנו.

לפרטים נוספים 4585*