English

מידע למבקר והטבות ייחודיות

מידע למבקר והטבות ייחודיות

אנו שמחים לבשר כי המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין והתערוכות המתחלפות פתוחים לביקורי קהל.

אנו ראו כאן בדף זה את הימים ושעות הפתיחה

הביקור מחייב תיאום מראש עם מרכז ההזמנות שלנו.

בשלב זה המוזיאון יהיה פתוח בימים ראשון, שלישי וחמישי.

לפרטים נוספים 4585*