English

מועדים מיוחדים

מועדים בהם המוזיאון הישראלי סגור לקהל:

ביום חמישי, 23 יוני, המוזיאון יפתח החל משעה 13:30

חשוב ביותר
לתאם ביקורכם עם מרכז ההזמנות.


מועדי בהם מיצג ששת הימים \ ההתשה סגור לקהל:

-

לרכישת כרטיסים להצגות או כרטיס משלב מוזיאון + הצגות או למיצג ששת הימים / ההתשה, נא לפנות למרכז ההזמנות


נא לתאם מראש הביקור עם מרכז ההזמנות בטלפון 4585 *