English

מועדים מיוחדים

מועדים בהם המוזיאון הישראלי סגור לקהל:

ביום חמישי, 6 ינואר 2022, המוזיאון והתצוגות יהיו סגורים לקהל.

חשוב ביותר
לתאם ביקורכם עם מרכז ההזמנות.


מועדי בהם מיצג ששת הימים \ ההתשה סגור לקהל:

ביום חמישי, 6 ינואר 2022, המוזיאון והתצוגות יהיו סגורים לקהל.

לרכישת כרטיסים להצגות או כרטיס משלב מוזיאון + הצגות או למיצג ששת הימים / ההתשה, נא לפנות למרכז ההזמנות


נא לתאם מראש הביקור עם מרכז ההזמנות בטלפון 4585 *