English

דבר ועדת החינוך של המרכז

ועדת החינוך של מרכז רבין, בראשות מר אריה ברנע, ובהשתתפות הגב' רחל רבין יעקב, אלוף (מיל.) גדעון שפר, פרופ' נמרוד אלוני, ד"ר גדי גבריהו, מר פסח האוספטר, הגב' תרצה ולנטיין והגב' מיכל שקד, ניסחה את השורות הבאות על המוזיאון ובעקבות הביקור בו


זהו סיפורו של העולם במאה שחלפה.

זהו סיפורה של ישראל.
 
זהו סיפורו של רב-אלוף (מיל') יצחק רבין – בן דור התקומה, המפקד והמנהיג 
שעשה מאמץ עליון כדי להשיג, בדרכו, שלום עם שכנינו. 
 
ראש-הממשלה הנבחר יצחק רבין – קורבנו של רצח פוליטי, 
שבוצע בידי יהודי על רקע של הסתה אשר חצתה את הגבול בין ביקורת על מדיניות – לבין קריאה לאלימות.
היה זה רצח שסיכן את הדמוקרטיה שלנו, משום שלראשונה נוצרה סכנה שהמדיניות תיקבע לא על ידי דיון והצבעה –
אלא בכוח-הזרוע.
היה זה רצח שאיים לקרוע לגזרים את העם היהודי ואת החברה הישראלית.
 
מאז הרצח המשיכה החברה הישראלית להיות שסועה ומקוטבת 
על רקע לאומי, פוליטי, דתי וחברתי. סכנת הקרע והאלימות הפוליטית עודנה מרחפת מעל ראשינו.
 
האם נדע בעתיד להתווכח מתוך כבוד הדדי?
האם נצליח לכבד את החוק, את החלטותיהם של מוסדות המדינה ואת הדמוקרטיה שלנו?
האם נצליח לשמור על אחדותנו – למרות המחלוקות?

התשובות על שאלות אלה תלויות במנהיגים ובמחנכים.
התשובות על שאלות אלה תלויות בכולנו.
ויותר מכך: התשובות האלה תלויות בך.