English

אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, תשנ"ז – 1997 קובע כי, י"ב בחשוון תשנ"ו, יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, יהיה יום זיכרון ממלכתי ויצוין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי הספר.
הפעילות בנושא מוקדשת לשני נושאים: 
1. הנצחת דמותו ופועלו של יצחק רבין 
2. חשיבות הדמוקרטיה בישראל וסכנת האלימות לחברה ולמדינה 

מרכז רבין עוסק בהנצחת זכרו של יצחק רבין באמצעות פעילות הנצחה המתקיימת במרכז, במוסדות חינוך, בבסיסי צה"ל ובמוסדות ציבור. פעילות ההנצחה מתקיימת לכל אורך השנה ומגיעה לשיאה ביום הזיכרון השנתי ליצחק רבין. 

מדי שנה נערכים שורה של אירועים ממלכתיים לציון יום הזיכרון ליצחק רבין: 

• הדלקת "נר יצחק" בבית הנשיא במעמד נשיא המדינה 
• אזכרה ממלכתית בהר הרצל 
• ישיבת מיוחדת של הכנסת 

מרכז רבין עורך מדי שנה שורה של אירועים נוספים לציון יום הרצח.
בנוסף המרכז מסייע בקיום טקסי זיכרון במוסדות חינוך, בתנועות הנוער, בצה"ל וברשויות המקומיות. המרכז מספק חומר מגוון להפקת טקסי הזיכרון כגון תוכניות חינוכיות לבתי הספר, מקראות לטקסי זיכרון, סרטי וידאו וכרזות, תערוכות ופינות זיכרון, ומצגות הסוקרות את תולדות חייו של יצחק רבין.