English

הסטורי של רבין: הפלמחני"ק

הפלמחניק - סיפורו של יצחק רבין בפלמ"ח. לציון 26 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז״ל, הפקה משותפת של מרכז רבין וחיל החינוך והנוער

סדרה חדשה בת חמישה פרקים, המגוללת את סיפור חייו של רבין בתקופת הפלמ"ח

טריילר

"ככה בעצם התחיל הפלמ"ח..." הפרק הראשון

"עוד רגע אני אצטרף אליכם, עוד רגע חביבה..." הפרק השני של הסדרה נותן הצצה לחיי הפלמחניקים מסביב למדורה – הצצה על מפגשי ההווי והבידור ואיך מפקד צעיר, מתכונן לקרב.