English

חבר אני זוכר: 26 שנה לרצח יצחק רבין


לוגו עיריית תל אביב

לציון 25 שנה לרצח רבין השיקה עיריית תל אביב-יפו מיזם חוויתי חינוכי, בשיתוף מרכז יצחק רבין, שמטרתו לשדרג ולחדש את חוויית הביקור באנדרטה, תוך הנגשת תוכן בנושא רצח רבין והשלכותיו על הדמוקרטיה הישראלית.

ברחבת האנדרטה הותקן מסך ענק עליו ניתן לצפות בשני סרטים, המתורגמים ל-8 שפות:
האחד, סרט על כיכר רבין ככיכר הדמוקרטיה של ישראל - סרט מרגש הסוקר רגעים משמעותיים שאירעו בכיכר מהקמתה ועד לימינו אנו. נוסף לרגע המכונן שנתן לכיכר את שמה הנוכחי - כיכר רבין – הסרט מגולל את סיפורן של העצרות הגדולות וההפגנות הזכורות מההיסטוריה הישראלית. הסרט נכתב ובוים על ידי בן שני, והופק על ידי חברת קסטינה.
הסרט השני הוא סרט על הלילה האחרון של יצחק רבין ז"ל, והוא מגולל את הרגעים שהובילו למותו תוך איזכור תחנות חשובות מחייו. הסרט נכתב ובוים על ידי גיורא חמיצר.

בנוסף, ניתן לתאם מפגש במקום עם מתנדבים מ"נוער הנרות", אלו שהרצח השפיע על חייהם ושהתנדבו לסייע לתלמידים להבין את השבר שיצר הרצח והשלכותיו על הדמוקרטיה הישראלית. 

לתיאום יש ליצור קשר:

בטלפון: 03-5166188
במייל:tourism@mail.tel-aviv.gov.il  
ניתן להצטרף למפגש, או להירשם לסיורים נוספים ברחבי העיר באתר התיירות: visit-tlv.co.il


קישור לפרטים נוספים