English

מסע הרכיבה ה-15 ע"ש יצחק רבין ז"ל

מסע הרכיבה המסורתי נדחה (גשמי הברכה) והוא יתקיים בימים 6-7.11.2009.
ביום 6.11.2009 יגיעו לנקודת הכינוס ביער המגינים (מיתחם מטוס הנורד) הרוכבים
ומלוויהם לטקס זכרון קצר וערב שירה בציבור.
המדובר בארוע ייחודי אליו מתקבצים מכל קצווי ארץ "פרשי ישראל" – בני עיר, מושב, קבוץ,
ישובים קהילתיים, תלמידי בתי ספר, בני מיעוטים ועוד – מסע רכיבה גדול ומרשים.
למחרת, ביום שבת (7.11.2009), בשעה 08:00 תנוע שיירת הרוכבים מנקודת הכינוס לאורך
דרך בורמה ועד לאתר טקס הזכרון באיזור מצפה הראל (הטקס מתוכנן להתקיים בשעה
10:00).
בתום הטקס הרוכבים יתפזרו.
לשאלות בענין ניתן להתקשר לטלפון 050-5247949