English

הדלקת "נר יצחק" - טקס ממלכתי בבית הנשיא

הדלקת "נר יצחק" – צויין בטקס ממלכתי בבית הנשיא יום רביעי, י' בחשון תש"ע, 28 באוקטובר 2009, בשעה 17:00, בית הנשיא, ירושלים. במעמד נשיא המדינה, ובהשתתפות שרים, חברי כנסת, חיילים, תלמידים ומוקירי זכרו.
הטקס הממלכתי בבית הנשיא פתח את אירועי יום הזיכרון לציון 14 שנים לרצח ובו לקחו חלק גם תלמידי בית הספר היסודי השלום ע"ש יצחק רבין מירושלים.
                                                                   צלם: מוקי שוורץ
באדיבות: מרכז ההסברה, משרד ההסברה והתפוצות