English

תפילת אזכרה שנתית

תפילת האזכרה השנתית - תתקיים בבית הכנסת ע"ש יצחק רבין אור לי' בחשוון תש"ע, יום רביעי 28 לאוקטובר בשעהע 19:30 ברחוב לח"י 42, רחובות. פרטים נוספים אצל מר גדי גבריהו: 054-5421425