English

טקס זיכרון בית ספרי למגזר היהודי והערבי בעיר חיפה

טקס זיכרון בית ספרי למגזר היהודי והערבי בעיר חיפה

בהשתתפות תלמידי ביה"ס הערבי "אחוה" וביה"ס הריאלי העברי בחיפה יום שני,ה' בחשוון תשס"ט, 3 בנובמבר 2008 בשעה 11:00, בית בירם, בית הספר הריאלי בחיפה, בשיתוף בית הספר "אחווה" מוואדי ניסנאס ועיריית חיפה. בהשתתפות תלמידי בתי הספר, מורים, הורים, מכובדי העיר חיפה ותושביה.