English

מרוץ השלום לזכרו של יצחק רבין

כמידי שנה, המסלול לחינוך גופני, במכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנות, סמינר הקיבוצים, מקיים את מרוץ השלום לזכרו של יצחק רבין. המרוץ יערך ביום ד', יד בחשוון, ה- 12 לנובמבר 2008, בין השעות 10:00 – 07:30, בפארק גני יהושע בת"א.  

המרוץ יכלול שלושה מסלולים: מסלול הליכה עממי כ – 2.5 ק"מ; מסלול ריצה קצר (תחרותי) שאורכו כ – 3.5 ק"מ ומסלול ארוך (תחרותי) שאורכו כ- 6.5 ק"מ. המרוץ יחל ויסתיים ברחבת הגולפיטק (לשעבר) שבפארק.

המרוץ יסתיים בטקס צנוע לזכרו של יצחק רבין.

השנה במסגרת 60 שנה למדינת ישראל ובמסגרת חגיגות ה- 70  למכללת סמינר הקיבוצים, נקיים לראשונה מקצה תחרותי לאופני ידיים לנכים בשיתוף עם בית הלוחם ועמותת "אתגרים".

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעדית גנות 03-6901295

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנות.