English

טקס האזכרה הממלכתי ללאה ויצחק רבין ז"ל

יום שני, י"ב בחשוון תשס"ט, 10 בנובמבר 2008, בשעה 15:00, הר הרצל, ירושלים. במעמד משפחת רבין, נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, נשיאת ביהמ"ש העליון, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.