English

"הרעות – מסע ישראלי"

בשיתוף "אמנות לעם", כנס נציגי ישובים לקראת עריכת טקסי זיכרון בשכונות, בעיירות, בפריפריה ובמרכז. יוזמה זו הינה תוצר של שיתוף פעולה המתקיים מדי שנה בין "אמנות לעם" לבין מרכז רבין. מטרת היוזמה היא לסייע לישובים במרכז ובפריפריה, בעיירות ובשכונות, בעריכת טקסי זיכרון והנצחה, על-ידי יציקת תוכן בטקסי הזיכרון. המרכז מציע חומר מגוון הכולל מקראות לטקסי זיכרון, סרטי וידיאו, כרזות וכן היצע מגוון של תערוכות, פינות זיכרון ומצגות הסוקרות את תולדות חייו של יצחק רבין.