English

והגדת לבנך: מי מספר את הסיפור הישראלי לדורות הבאים

והגדת לבנך: מי מספר את הסיפור הישראלי לדורות הבאים

ימים אחדים לפני ליל הסדר, ביום ראשון 1 באפריל 2012, התקיים במרכז יצחק רבין שיח סופרים בנושא: "והגדת לבנך": מי מספר את הסיפור הישראלי לדורות הבאים?

אבירמה גולן שוחחה עם חיים גורי, לאה איני ואימן אגבאריה על מיתוסים, זיכרון ונרטיביים ישראליים.

הגב' דליה רבין נשאה דברים בפתיחה ואמרה: "הערב הזה פותח שלב חדש בחייו של המוסד הזה, הקרוי על שמו של יצחק רבין ונועד לשאת את מורשתו ואת אימת הרגע ההוא, שבו איימו שלוש יריות האקדח לקעקע את עצם קיומנו כאן. לאחר פתיחתו המוצלחת של המוזיאון הישראלי, והפיכתו לאבן שואבת לעשרות אלפי ישראלים ולמרכז חינוכי איכותי, אנחנו מתחילים הערב במאמץ להפיכת המקום גם למרכז תרבות, מתוך אמונה שהזירה התרבותית גם היא זירה משמעותית וקובעת של חיינו כאן".

לרגל האירוע, הוארכו שעות הפתיחה של המוזיאון הישראלי, ובאי האירוע הוזמנו לסייר במוזיאון עד תחילת שיח הסופרים.