English

טקס סיום פרוייקט "הזמנה לאוניברסיטה"

טקס סיום פרוייקט "הזמנה לאוניברסיטה"

לאחרונה התקיים במרכז רבין טקס הסיום של פרוייקט "הזמנה לאוניברסיטה", המשותף לאוניברסיטת בר אילן ולמרכז רבין.
במהלך הסמסטר האחרון למדו שמונים תלמידי תיכון מחמישה בתי ספר שונים בפקולטה למשפטים בבר אילן בקורס "מבוא למשפט ישראלי". בטקס צוינו לשבח התלמידים המצטיינים וכן צויין לשבח התלמיד רזיאל אלקבץ מתיכון חקלאי כנות, שנבחר כמצטיין הקורס וזכה לתעודת הערכה מדיקן הפקולטה למשפטים בבר אילן, פרופ' אריה רייך ומהגב' דליה רבין, ראש מרכז רבין.