English

ישראל: סיפור הצלחה, סיור מצולם

המוזיאון שלנו אמנם סגור, אבל כולנו יכולים לסייר בו יחד, מרחוק. בסיור המצולם שלפניכם נחווה את הסיפור הישראלי של כולנו, בדגש על ההישגים וההצלחות שחווינו לאורך ההיסטוריה. בעבר יכולנו להרבה אתגרים, וגם את הקורונה ננצח!