English

יצחק רבין על חבר שנפל

חטיבת הראל של הפלמ"ח הגנה על הדרך לירושלים במלחמת העצמאות ולחמה בתוך העיר. מספר חלליה היה עצום. הקשיבו למח"ט יצחק רבין מספר סיפור מצמרר על חברו יעקב סטוצקי ז"ל

באדיבות ארכיון הסרטים כאן - תאגיד השידור הציבורי.

סרן יעקב סטוצקי, בנם-יחידם של קלרה ודוב. מ"פ בגדוד החמישי של חטיבת הראל. יהי זכרו ברוך.