English

מזהים את האירוע? חידון תמונות

מזהים את האירוע? חידון תמונות

שולטים בהיסטוריה הישראלית? מכירים אירועים, מקומות, מנהיגים? גם אם לא, לא נורא. החידון הזה הוא בשביל כולם. קדימה – תנסו!לפתרונות חידון תמונות >

התמונות באדיבות:
* לשכת העיתונות הממשלתית: זולטן קלוגר, הנס פין, מיכה פרי, משה מילנר, נתן אלפרט, משה פרידן ויעקב סער
* ויקיפדיה