English

מכירים? חידון מבצעים צבאיים

מכירים? חידון מבצעים צבאיים

חידון לידענים וגם למי שרוצים ללמוד: לפניכם 14 מבצעים צבאיים שרבין נטל בהם חלק בתפקידיו השונים לאורך שירות ביטחוני שנמשך 26 שנים במדים – מהפלמ"ח ועד ללשכת הרמטכ"ל – ולמעשה עד יום הירצחו. סומכים עליכם שתפצחו את האתגר!