English

אנחנו פתוחים... לסיורים מקוונים!

אנחנו פתוחים... לסיורים מקוונים!

מוזמנים לתאם סיורים במוזיאון הישראלי המרגש שלנו. הסיורים החיים יועברו על ידי אנשי החינוך של המוזיאון, באמצעות אפליקציית "זום".

ביום העצמאות ייערכו סיורים בשעות 12:00, 14:00 ו-16:00. הסיור חינמי אך מוגבל בכמות המשתתפים ודורש הרשמה מראש. אגב, ניתן לתאם סיורים גם לכל יום אחר! 

בכל מקרה כיתבו אלינו ל-info@rabincenter.org.il