English

ילדות ישראלית – חידון ל-3 דורות

ילדות ישראלית – חידון ל-3 דורות

אני והסבתא "זימזמנו" בצוותא...

"תעלו" את כולם על קו הטלפון או תיפגשו ב"זום" - סבתות, סבים, אמהות, אבות, ילדים וילדות - ונסו לפצח יחד את החידון הזה, על הילדות של כולנו. כל דור ודור והלהיטים, המנהגים והטרנדים שלו.
אז יאללה! סבים וסבתות, יהיה ממש גזעי.
הורים, לגמרי פנאן אגוזים.
ולהכי צעירים, נו, פשוט יהיה מטורף...

כניסה לחידון >

פתרון לחידון >