English

רבין ואימוג'ים? יש חידון כזה

רבין ואימוג'ים? יש חידון כזה

כל כך הרבה תפקידים ומשימות – חיים שלמים של שירות למען מדינת ישראל ועם ישראל. על יצחק רבין כתבו הרבה ספרים עבי כרס. אנחנו תימצתנו לכם כמה מהתחנות המרכזיות של חייו בכמה סימנים. מזהים?


פתרון לחידה >