English

יצחק רבין על הכרזת המדינה

יצחק רבין על הכרזת המדינה

14 במאי, יום שישי. הלוחמים העייפים של חטיבת הראל חוזרים מעוד ליל קרב על הדרך לירושלים. מישהו פותח את הרדיו בחדר של המח"ט, יצחק רבין, לשמוע את ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. ליחצו לשמוע מה קרה אז


תודתנו לבית הפלמ"ח