English

40 שנה למבצע יונתן

40 שנה למבצע יונתן

בטכס רב משתתפים בנוכחות הרמטכ"ל רב אלוף גבי אייזנקוט, שר הביטחון לשעבר מר אהוד ברק, הנשיא לשעבר מר שמעון פרס, בכירים רבים אחרים, משפחות החטופים ונציגי הכוחות המשחררים, צוינו במרכז יצחק רבין 40 שנה לארוע החטיפה והשחרור.

האורחים ביקרו בתערוכת "מבצע יונתן" המוצגת במרכז.