English

מיצג מלחמת ההתשה

הביקור בתיאום מראש בלבד וכולל הדרכה. לא ניתן לסייר באופו עצמאי.
כניסה חינם למשפחות שכולות.

ימי הסיורים:

ימים א', ג', ה'

אנא צרו קשר עם מרכז ההזמנת שלנו לתיאום שעת הביקור

4585 *

התשה - 50 שנה למלחמה