English

מיצג מלחמת ההתשה

הביקור בתיאום מראש בלבד וכולל הדרכה. לא ניתן לסייר באופו עצמאי.
כניסה חינם למשפחות שכולות.

שעות הסיורים:

ימי א' - 15:30 ( אנגלית )

ימי ב', ג', ד', ה' - 10:30, 13:30, 15:00 

ימי ו' - סגור לקהל

התשה - 50 שנה למלחמה