English

תערוכת הניצחון

תערוכה חדשה במרכז יצחק רבין - 6 ימים, 50 שנה - מלחמת ששת הימים כפי שלא ראיתם מעולם

סיורים בתערוכה במועדים הבאים:
ימי א' - 09:00, 15:00
ימים ב', ד' - בשעות 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00
ימים ג', ה' - 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00
ימי ו' - סגור
נא לתאם הביקורים עם מרכז ההזמנות 4585 *


תערוכה זו התאפשרה הודות לתרומתם של מיכל ואברהם כדר