English

מעגלי שיח מקוונים

מעגלי שיח מקוונים

אתם בבית, אבל אנחנו איתכם.

מדי יום, בשעה המתאימה לכם, נקיים בתיאום מראש מעגלי שיח מקוונים, המותאמים במיוחד לסולידריות ודמוקרטיה בימי קורונה.

המעגלים יתקיימו באמצעות אפליקציית "זום" ויימשכו כחצי שעה. לפרטים נוספים ולתיאום שילחו מייל: udik@rabincenter.org.il