English

"זכותי להגיב" - פעילות חינוכית בנושא כרזות שנקר

ב–4 בנובמבר 1995 נפרם מארג החברה הישראלית עם הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. 
מדי שנה מעצבים סטודנטים של המחלקה לעיצוב גרפי ב'שנקר' – בית הספר הגבוה להנדסה ולעיצוב, בשיתוף עם המחלקה לחינוך במרכז רבין, כרזות לזכרו של יצחק רבין. 

הכרזה היא כלי ביטוי המקדם מטרות מוגדרות, דוגמת: 
1. רצון של היוצר והמעצב להעביר מסר פומבי באמצעות כתב, צורה, צבע, מילה. 
2. שאיפה של יוצר הכרזה לגרום למתבונן לפרש את המסר ברוח רעיונותיו. 
3. למשוך את תשומת ליבו של המתבונן ולשכנע. 

שאלות לדיון: 
 תארו את הכרזה ואת המיוחד בה 
 מהו לדעתכם הסיפור שהכרזה מבקשת לספר / לקדם? 
 מה הערך העולה בעקבות הכרזה? 
 באיזו מידה הערך העולה מתוך הכרזה רלוונטי לכם? 
 מה לדעתכם חסר בכרזה ומדוע? 

סטיקרים, פלאיירים וכרזות הינם אמצעים לגיטימיים בפעולות של מחאה. 
בדיון הבא נבקש לבחון על-פי צבעים ועיצובה הכולל של הכרזה, האם ובאיזו מידה יכולה הכרזה להתפרש כמחאה והאם זו לגיטימית. 

עיינו בכרזות וערכו דיון בבסיסו תוצב השאלה האם ובאיזו מידה הכרזה המוצגת הינה לגיטימית 

 לצפייה בתערוכת יום הזיכרון ה - 9 
 לצפייה בתערוכת יום הזיכרון ה - 10 
 לצפייה בתערוכת יום הזיכרון ה - 11
 לצפייה בתערוכת יום הזיכרון ה – 12