40 שנה לאיחוד ירושלים ולמלחמת ששת הימים – ערכה חינוכית לכוחות הביטחון