English

הכרזה הזוכה ליום הזיכרון ה-13

הכרזה הזוכה ליום הזיכרון ה-13

מדי שנה, לקראת יום הזיכרון, מתקיימת תחרות סטודנטים במחלקה לתקשורת חזותית ב"שנקר" - ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב ובשיתוף המחלקה לחינוך במרכז יצחק רבין, אשר במסגרתה יוצרים הסטודנטים כרזות לציון יום הזיכרון ליצחק רבין. הכרזות מתייחסות לרצח יצחק רבין ולהשלכותיו על החברה הישראלית. הן מבטאות סוגיות אלה מנקודת ראות אמנותית ואישית ונוגעות באירועים העוברים על החברה הישראלית מאז הרצח. סביב הכרזה הזוכה ליום הזיכרון ה-13 נכתבה ערכת פעילות חינוכית העוסקת בנושא "מאדישות לאחריות" שמטרתה דיון בהשפעתה ההרסנית של אדישות אזרחית על המערכת הדמוקרטית, וביסוס ההכרה בחשיבות מעורבות הרקמה המשותפת לחיינו בחברה הישראלית. 

לצפייה בכרזה בהגדלה לחצו כאן