שער 3 - ממחלוקת לשיח, מחלוקות ערכיות בחברה הישראלית