English

פעילות מיוחדת לצה"ל

פעילות מיוחדת לצה"ל

סגורים בבסיס? מפוזרים בבתים? מחפשים תוכן איכותי?

לפניכם הצעה למערך הדרכה שכל מפקד.ת יכולים להעביר בנושא סולידריות בחברה הישראלית ובצה"ל בצל משבר הקורונה.

המערך כולל סרטון מרגש על הרוח הישראלית והישגיה הכבירים:

למערך הדרכה בנושא: סולידריות בחברה הישראלית ובצה"ל בצל משבר הקורונה >