English

אופן ההזמנה

אופן ההזמנה

אוכלוסיות יעד: כלל קציני, חיילי ושוטרי כוחות הביטחון.
כתובתנו: רחוב חיים לבנון 8 תל אביב // שדרות רוקח 77 תל אביב.
עלויות: בהתאם לסעיפי המכרזים עם כוחות הביטחון.

אופן ההזמנה: שלב 1 – תיאום כיתות וסיור במוזיאון מול משרד ההזמנות של המרכז 03-7453319.
שלב 2 – תיאום תכני מול נציגי מחלקת החינוך, להתאמת הפעילות ליחידה המזמינה.
טוני סבג: 054-4500413 – פעילויות לפיקוד בכיר.
דנה שיינר: 052-7484442 – פעילויות לדרגים זוטרים.
שלב 3 - העברת התחייבות תקציבית של הגוף המזמין למשרד ההזמנות.
שלב 4 – תיאום לוגיסטי של נציג היחידה עם מנהל הלוגיסטי דני דנוש, 052-3324094.

משך פעילות: גמיש. שעה של סיור במיצגים ובתערוכות מתחלפות, דרך שעתיים של סיור מודרך
במוזיאון הישראלי ועד יום פעילות שלם, בשילוב מרצים וסדנאות בהובלת מפקדים.

אופן הפעילות: הפעילות מתבצעת בקבוצות קטנות (עד 25 משתתפים) ומועברת על ידי מדריכי המרכז.
קיימת אבחנה בתוכן ובמנחים בין דרגי המשתתפים.

השכרת כיתות, אולמות ומרפסת לאירועים
קיימת אפשרות לשכור מרחבים לפעילות נוספת, בהתאם לצרכי הגופים המזמינים:
- אולם כנסים, עד 400 מקומות
- אולם הדרכה, עד 100 מקומות
- 8 כיתות הדרכה, עד 25 משתתפים
- מרפסת אירועים, המשקיפה על נופה העירוני של תל אביב

* במרכז אין שירותי הסעדה. על הגוף המזמין להתארגן בהתאם.